top of page

De Nieuw-Apostolische Kerk is een internationale christelijke kerk. Uitgangspunt van de leer is de Heilige Schrift. In 1863 is zij uit de Katholiek-Apostolische Gemeente ontstaan en wordt sindsdien – evenals de eerste christengemeente - door Apostelen geleid.

De Nieuw-Apostolische Kerk kent drie sacramenten: de Heilige Waterdoop, de Heilige Verzegeling en het Heilig Avondmaal. De waterdoop is de eerste en fundamentele genadedaad van de drie-enige God aan de mens die in Christus gelooft. Bij de Heilige Verzegeling wordt de Heilige Geest aan de gelovige afgedragen. Dit geschiedt door gebed en handoplegging van een Apostel bij diegene, die met water is gedoopt. In de viering van het Heilig Avondmaal worden het lichaam en bloed van Christus uitgereikt.

De wederkomst van Christus – om Zijn bruid te halen – is een centraal bestanddeel van de nieuw-apostolische geloofsleer. Ook missie en naastenliefde zijn wezenlijke onderdelen van de geloofsinhoud.

De Nieuw-Apostolische Kerk hecht waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van haar leden. Men is tegenover God persoonlijk voor zijn gedrag verantwoordelijk. Een duidelijke oriëntatie bieden het evangelie van Christus en de waarden uit de Tien Geboden.

De Nieuw-Apostolische Kerk is politiek neutraal en onafhankelijk. Zij wordt gefinancierd door de vrijwillige giften van haar leden.

Momenteel behoren wereldwijd 9 miljoen christenen tot de Nieuw-Apostolische Kerk.

Eerder mensen tot christenen maken, dan tot leden van de kerk'

Christus komt vóór de kerk, het evangelie vóór regels en redding van de ziel vóór de traditie. Het eerste deel van het interview met stamapostel J.-L. Schneider geeft alvast een duidelijke richting. Het behandelt vragen met betrekking tot het zelfbeeld van de kerk.

bottom of page