Nieuw-Apostolische Kerk Lelystad    

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Welkom op onze website!

Op deze website willen we u graag informeren over de Nieuw-Apostolische Kerk in Lelystad. Hier kunt u alle informatie vinden over onze kerkgemeenschap in Lelystad. Ook willen we u onder meer op de hoogte houden van bijzondere gebeurtenissen, evenementen en activiteiten.


   Veel plezier op onze site

Actueel
      woensdag 17-04  Paaszangavond in Hoorn 20.00u
    Goede vrijdag 19-04  dienst in Lelystad aanvang 20.00u
    zondag 1e Paasdag dienst in Lelystad aanvang 10.00u

              IYC2019  - International Youth Convention                 30 Mei t/m 2 Juni 2019

   

Voorbereidingen op de internationale jeugddag 2019 en terugblik op IJT2009

Met het snel dichterbij komen van de Internationale Jeugdconventie in Dusseldorf (IYC 2019 van 30 mei - 2 juni 2019)  worden de puntjes definitief op de "i" gezet

Voor de Nederlandse jeugdgroep is een standoppervlakte van 375 m2 gereserveerd waarop het Holland House zal worden gebouwd. Priester Roelofsen, die verantwoordelijk is voor alle Nederlandse bijdragen, liep daarbij tegen de nodige obstakels aan. Men is op het beursterrein zeer streng met alle voorschriften en daarmee kan geenenkel risico gelopen worden. Om die reden vloog priester Roelofsen op vrijdag 22 maart 2019 enkele hulptroepen in.

De priesters Van der Heide en Barelds reisden met apostel Klene en broeder Van der Werf naar Dusseldorf om zaken definitief te maken. Priester Van der Heide uit de gemeente Roden is professioneel standbouwer en presenteerde op prima wijze de ins en outs van het Nederlandse ontwerp. Dit een op een gesprek met de vertegenwoordigers van de Messe in Dusseldorf was vruchtbaar en leidde tot goede afspraken. Bij dit artikel is het ontwerp afgebeeld van het zogenaamde Holland House waar de Nederlandse jeugdleden elkaar straks zullen treffen. Wat op de diverse onderdelen plaats zal vinden is nog een verrassing maar er zullen vele activiteiten voor de jeugdleden zijn.

Videopresentatie door stamapostel over nieuwe ambtsbegrip

Op dinsdagavond 9 april 2019 werd er in diverse kerkengemeenten in Europa een videopresentatie uitgezonden, waarin de stamapostel een uitleg gaf over het nieuwe ambtsbegrip van de Nieuw-Apostolische Kerk.

De videopresentatie, die ook al in een artikel op de internationale website van de kerk werd aangekondigd, is onder ander beschikbaar in het Duits en het Engels. 

Link naar presentatie in het Duits.

Link naar presentatie in het Engels.

Oproep voor Bonaire - priesterlijke ambtsdragers en diakenen

Voor de planning van Bonaire hebben we voor de maanden april en mei nog niet alles ingevuld.

Wie van U heeft interesse om op Bonaire vakantie te houden en de kerkdiensten te verzorgen?  Deze uitnodiging is gericht aan priesterlijke bedieningen en diakenen.

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met het secretariaat of de opziener.