Nieuw-Apostolische Kerk Lelystad    

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Welkom op onze website!

Op deze website willen we u graag informeren over de Nieuw-Apostolische Kerk in Lelystad. Hier kunt u alle informatie vinden over onze kerkgemeenschap in Lelystad. Ook willen we u onder meer op de hoogte houden van bijzondere gebeurtenissen, evenementen en activiteiten.


   Veel plezier op onze site

                    Op 6 nov. 2019 bestaat Lelystad 40 jaar                    dat gaan we vieren!

Op 6 november werd de gemeenschap Lelystad opgericht als 'dochter-gemeente' van Harderwijk tijdens een samenkomst met Districtsapostel G. Pos in het huis van de familie Wester, Breehorn 49 te Lelystad. Hij zei o.a: 'Lelystad zal in het "nieuwe land" het missiegebied zijn van het district

UITNODIGING


              Jubileumdienst te Lelystad


Geliefde broeders, zusters en gasten,


Op zondag 10 november 2019 vieren we ons      40 jarig Jubileumdienst in onze kerk                  aan de Bronsweg 22 te Lelystad.


aanvang dienst 10:00 uur


U bent allen van harte uitgenodigd om aan deze dienst deel te nemen.


Deze feestelijke dienst zal omlijst worden met zang en muziek en een terugblik vanuit het ontstaan van de gemeenschap Lelystad.


Tijdens deze dienst is het mogelijk dat de kinderen naar de zondagsschool kunnen.


Na de dienst bent U uitgenodigd om met ons het jubileum te vieren onder het genot van diverse lekkernijen.


Daarnaast heeft u de gelegenheid om ons prachtig gebouw te bezichtigen.


Met hartelijke groeten,

Voorganger gemeente Lelystad

Peter Koerts Meijer


Liefhebben en lijden      Oktober 2019

Binnen het spectrum van menselijke gevoelens en waarnemingen zijn liefhebben en lijden twee tegenpolen – aan de ene kant het euforische geluksgevoel, dat ongelofelijke krachten en levensmoed mobiliseert, aan de andere kant ongeluk en leed, die verlammen en elke vreugde aan het leven kunnen ontnemen. En toch hebben beide raakvlakken: liefde kan het lijden doen verdwijnen, en lijden kan uitdrukking zijn van echte liefde.

Twee mensen die van elkaar houden, lijden wanneer het met de ander niet goed gaat. 

Een christen die zijn naaste liefheeft kan niet aanzien dat het niet goed gaat met de naaste. Omdat de liefde door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort, leeft ook de liefde tot de naaste in ons. Dat is aan de ene kant iets moois en maakt het leven rijker, aan de andere kant is het ook met lijden verbonden. Omdat we de naaste liefhebben kunnen we niet eenvoudigweg de ogen sluiten wanneer hij lijdt. Wij lijden mee omdat we liefhebben. En omdat we liefhebben proberen we te helpen. Vaak kan dat alleen maar in gebed, soms echter ook heel concreet. Want de liefde vindt altijd een weg.

Impuls uit een dienst van de stamapostel

Actueel
 

                   Schoolvakantie 13 juli tot 25 aug.   

   

                   Vooronderzoek nieuwe gemeentezangbundel

Onze gemeentezangbundel is al lange tijd in gebruik en is aan een update toe. Dat betreft zowel de inhoud van sommige liederen als het taalgebruik in de teksten. De gedachte is om te werken aan een nieuwe opzet waarbij de huidige internationale zangbundel die we bij de aansluitingsdiensten gebruiken een belangrijk bestanddeel zal zijn.

Een tweede sectie van een nieuwe bundel zou kunnen bestaan uit liederen die we uit onze huidige zangbundel willen behouden.                                                Op dit ogenblik loopt een klein vooronderzoek naar deze selectie om vast te stellen of deze gedachte een begaanbare weg kan zijn. Dat wordt in september afgerond. Lijkt deze optie een goede, dan zal dit onderzoek aan de hand van een projectplan worden uitgebreid.

Medio oktober willen we ook onze jeugd daarbij betrekken.

Een volgende fase in dit plan zal zijn om te onderzoeken welke liederen uit de overige anderstalige zangbundels van onze kerk opgenomen kunnen worden.Het is goed om te melden dat dit onderzoek en plan zich in een premature fase bevinden. Het traject is zeer arbeidsintensief en zal geruime tijd in beslag nemen.

          

https://nacworld.net/public?locale=nl

nacworld is het sociale netwerk van de Nieuw-Apostolische Kerk. Het biedt je de mogelijkheid om over de hele wereld contacten aan te gaan en vriendschappen te onderhouden. Je vindt hier interessante mensen, serieuze en luchtige thema's, foto's, video's en uiteenlopende meningen …

Het gebruik van nacworld is gratis.

Registratie op nacworld kost slechts een minuut. En dan kun je direct beginnen...          41260 leden hebben zich reeds op nacworld aangemeld. Hoeveel daarvan ken jij er?


Videopresentatie door stamapostel over nieuwe ambtsbegrip

Op dinsdagavond 9 april 2019 werd er in diverse kerkengemeenten in Europa een videopresentatie uitgezonden, waarin de stamapostel een uitleg gaf over het nieuwe ambtsbegrip van de Nieuw-Apostolische Kerk.

De videopresentatie, die ook al in een artikel op de internationale website van de kerk werd aangekondigd, is onder ander beschikbaar in het Duits en het Engels. 

Link naar presentatie in het Duits.

Link naar presentatie in het Engels.

Oproep voor Bonaire - priesterlijke ambtsdragers en diakenen

Voor de planning van Bonaire hebben we voor de maanden april en mei nog niet alles ingevuld.

Wie van U heeft interesse om op Bonaire vakantie te houden en de kerkdiensten te verzorgen?  Deze uitnodiging is gericht aan priesterlijke bedieningen en diakenen.

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met het secretariaat of de opziener.