Nieuw-Apostolische Kerk Lelystad    

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Welkom op onze website!

Op deze website willen we u graag informeren over de Nieuw-Apostolische Kerk in Lelystad. Hier kunt u alle informatie vinden over onze kerkgemeenschap in Lelystad. Ook willen we u onder meer op de hoogte houden van bijzondere gebeurtenissen, evenementen en activiteiten.


   Veel plezier op onze site

                    Op 6 nov. 2019 bestaat Lelystad 40 jaar                    dat gaan we vieren!

Op 6 november werd de gemeenschap Lelystad opgericht als 'dochter-gemeente' van Harderwijk tijdens een samenkomst met Districtsapostel G. Pos in het huis van de familie Wester, Breehorn 49 te Lelystad. Hij zei o.a: 'Lelystad zal in het "nieuwe land" het missiegebied zijn van het district


Dit heugelijke feit willen we natuurlijk vieren

Datum komt spoedig

Woord van de maand        Juli 2019

                                      

                                 Taal


De taal zegt veel over iemand. De manier waarop hij praat, de woorden die hij gebruikt, de manier van uitdrukken die hij toepast verraden het een en ander over de persoon, over het wezen van iemand, zijn leven, zijn opleiding, zijn persoonlijkheid, zijn omgangsvormen. Uit de taal kun je ook conclusies trekken over de herkomst. Zo kun je aan menige taaleigenschap herkennen of iemand uit Noord- of  Zuid- Duitsland komt, uit West- of Oost- Duitsland. Ook bij Petrus was het de taal, het dialect, die hem als Galileeër verried en hem kenmerkte als “een van diegenen”, die bij Jezus hoorden. Zijn taal verried waar hij thuis was, met wie hij omging.

Moet men christenen ook niet aan de taal herkennen? Alleen al daaraan, dat veel woorden en uitdrukkingen niet in hun woordenschat voorkomen. Dat ze “altijd vriendelijk” spreken, ook wanneer men hen lastert, zoals Paulus het aanraadde aan zijn medebroeders en zusters. En dat ze bij alles, wat ze zeggen er op letten, God die de harten beproeft, welgevallig te zijn.

Van tijd tot tijd een “taaltest” te doen, kan in ieder geval geen kwaad.

Impuls uit een dienst van de stamapostel
Actueel
 

                   Schoolvakantie 13 juli tot 25 aug.   

   

                   Vooronderzoek nieuwe gemeentezangbundel

Onze gemeentezangbundel is al lange tijd in gebruik en is aan een update toe. Dat betreft zowel de inhoud van sommige liederen als het taalgebruik in de teksten. De gedachte is om te werken aan een nieuwe opzet waarbij de huidige internationale zangbundel die we bij de aansluitingsdiensten gebruiken een belangrijk bestanddeel zal zijn.

Een tweede sectie van een nieuwe bundel zou kunnen bestaan uit liederen die we uit onze huidige zangbundel willen behouden.                                                Op dit ogenblik loopt een klein vooronderzoek naar deze selectie om vast te stellen of deze gedachte een begaanbare weg kan zijn. Dat wordt in september afgerond. Lijkt deze optie een goede, dan zal dit onderzoek aan de hand van een projectplan worden uitgebreid.

Medio oktober willen we ook onze jeugd daarbij betrekken.

Een volgende fase in dit plan zal zijn om te onderzoeken welke liederen uit de overige anderstalige zangbundels van onze kerk opgenomen kunnen worden.Het is goed om te melden dat dit onderzoek en plan zich in een premature fase bevinden. Het traject is zeer arbeidsintensief en zal geruime tijd in beslag nemen.

          

https://nacworld.net/public?locale=nl

nacworld is het sociale netwerk van de Nieuw-Apostolische Kerk. Het biedt je de mogelijkheid om over de hele wereld contacten aan te gaan en vriendschappen te onderhouden. Je vindt hier interessante mensen, serieuze en luchtige thema's, foto's, video's en uiteenlopende meningen …

Het gebruik van nacworld is gratis.

Registratie op nacworld kost slechts een minuut. En dan kun je direct beginnen...          41260 leden hebben zich reeds op nacworld aangemeld. Hoeveel daarvan ken jij er?


Videopresentatie door stamapostel over nieuwe ambtsbegrip

Op dinsdagavond 9 april 2019 werd er in diverse kerkengemeenten in Europa een videopresentatie uitgezonden, waarin de stamapostel een uitleg gaf over het nieuwe ambtsbegrip van de Nieuw-Apostolische Kerk.

De videopresentatie, die ook al in een artikel op de internationale website van de kerk werd aangekondigd, is onder ander beschikbaar in het Duits en het Engels. 

Link naar presentatie in het Duits.

Link naar presentatie in het Engels.

Oproep voor Bonaire - priesterlijke ambtsdragers en diakenen

Voor de planning van Bonaire hebben we voor de maanden april en mei nog niet alles ingevuld.

Wie van U heeft interesse om op Bonaire vakantie te houden en de kerkdiensten te verzorgen?  Deze uitnodiging is gericht aan priesterlijke bedieningen en diakenen.

Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met het secretariaat of de opziener.